AVÍS LEGAL

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de sandrabusqui.com atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexadas. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que sandrabusqui.com ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de sandrabusqui.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

sandrabusqui.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, homòfogs, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, sandrabusqui.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ

sandrabusqui.com compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, sandrabusqui.com informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En compliment del que estableix la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers de sandrabusqui.com i tractades per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de sandrabusqui.com

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el/s paràgraf/s anterior/s, vostè podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets ARCO”.

MESURES DE SEGURETAT

sandrabusqui.com l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu l’Art. 9 de la LOPD i el títol VIII del RLOPD.

Així mateix, sandrabusqui.com ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

EXERCICI DE DRETS ARCO: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del web sandrabusqui.com, podran dirigir-se al titular de la mateixa per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a sandrabusqui.com amb la referència “Protecció de Dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la sol·licitud.

LINKS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per sandrabusqui.com. Per això sandrabusqui.com no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Per favor, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a sandrabusqui.com, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

sandrabusqui.com es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de la web després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

sandrabusqui.com per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de sandrabusqui.com o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservados. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per sandrabusqui.com, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de sandrabusqui.com.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de sandrabusqui.com. Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de sandrabusqui.com

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: sandrabusqui.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS: sandrabusqui.com es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet al web de sandrabusqui.com haurà de sotmetre les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de sandrabusqui.com
  • No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de sandrabusqui.com sense la seva prèvia autorització expressa.
  • No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de sandrabusqui.com, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a sandrabusqui.com, llevat autorització expressa d’aquest.
  • L’establiment d’un enllaç no implicarà l’existència de relacions entre sandrabusqui.com i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de sandrabusqui.com dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

sandrabusqui.com no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

El lloc web de sandrabusqui.com pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

sandrabusqui.com no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

sandrabusqui.com no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per sandrabusqui.com i que resultin accessibles a través de sandrabusqui.com

DRET D’EXCLUSIÓ: sandrabusqui.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS: sandrabusqui.com perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: sandrabusqui.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre sandrabusqui.com i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.